Categories
Uncategorized

Vårdnadstvister och djur

När två personer som har barn tillsammans ska flytta isär, och inte kan komma överens om barnets eller barnens boende och vårdnad, uppstår en vårdnadstvist. Men vad händer när de parter som går skilda vägar hamnar i tvist om något annat levande, som en hund eller en häst?

Vid en skilsmässa eller separation mellan två personer som har barn tillsammans, och som inte kan komma överens, uppstår en vårdnadstvist. En sådan kan sluta i tingsrätten. Många par lyckas dock lösa tvisten utan att det går så långt, men de behöver i de flesta fall hjälp av en jurist. Om tvisten skulle sluta i domstol är det också en stor fördel att ha tagit hjälp av en jurist, exempelvis på en advokatbyrå, för att kunna få gehör för sina ståndpunkter i rätten.

När tvisten rör en hund

En familjemedlem måste dock inte vara en människa. Det kan även röra sig om en hund, en häst eller en katt. Dessa individers bästa skyddas dock inte av lagen på samma sätt som människor. Det finns helt enkelt ingen lag som specifikt reglerar tvister om husdjur. De betraktas som vilka ägodelar som helst. 

Svenska kennelklubben har information på sin sajt om hur det fungerar vid tvister om hundar. Det är en viss skillnad beroende på om parterna är gifta eller sambor. En hund räknas dock alltid som enskild egendom, och det är inte möjligt att använda SKK:s ägarregister för att hävda att man äger hunden. Däremot kan det vara till hjälp i andra tvister som rör hundar, som den som beskrivs i denna artikel.

Många par som separerar lyckas komma överens, och har delad vårdnad om hunden. En förutsättning för detta är naturligtvis att de inte bosätter sig alltför långt ifrån varandra. Precis som när det handlar om delad vårdnad om ett barn, med andra ord.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *